Ügyvéd és közjegyző

Szerződéskötés esetén az ügyvéd és / vagy közjegyző munkája kulcsfontossággal bír!

Adásvételi szerződés megkötésekor:
A tulajdonjog földhivatali bejegyzéséhez ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyzői okiratba foglalt adásvételi szerződés szükséges.

A közjegyzői okirat jelentősége többek között az, hogy a közokirat közvetlenül végrehajtható, ami azt jelenti, hogy a benne foglalt kötelezettségek nemteljesítése esetén a feleknek nem kell bírósághoz fordulni és hosszú éveken keresztül pereskedni.